Tại sao Paris lại trở nên thân thiện với người đi bộ hơn-- và nơi để tránh ô tô