10 địa điểm du lịch hàng đầu ở Tây Bengal

Một sự kết hợp chiết trung của văn hóa, thiên nhiên, trà, bãi biển, lịch sử và nghệ thuật

Chiếc vạc văn hóa Tây Bengal của Ấn Độ kết hợp nghệ thuật, thành phố, vùng nông thôn, núi non và thiên nhiên. Cho dù bạn có khuynh hướng trí tuệ và muốn trở thành một trong số những nhà văn và những người đi dạo lang thang, hay mạo hiểm và muốn đi lang thang với rhinoceroses, những địa điểm du lịch Tây Bengal đa dạng này đều cung cấp tất cả.